Име на фирмата

Какво е социално обосновка:

Фирмено наименование е името и подписът, с които е известно предприятието, било то дружество с ограничена отговорност или анонимно дружество.

Фирменото наименование е правният атрибут, който се появява в акта или в учредителния документ за идентифициране на юридическо лице и доказване на неговата правна конституция.

Социалният разум се използва във формално, административно и правно отношение. Името на фирмата се използва при подаване на документ, като например ведомост, която се дава на работник или издаване на банков чек, или за участие в съдебни производства.

Социалната причина е името, под което юридическото лице индивидуализира и извършва своята дейност.

Име на фирма и фирма

Социалното наименование се различава от името, дадено на дадено предприятие, или фирменото наименование, с което компанията може да бъде призната от обществеността, което е известно като фантастично име.

Това означава, че името фантазия е популярното име на компанията, и може или не може да бъде подобен на името му.

Регистрирането на фантастични имена трябва да се извършва в Националния институт за индустриална собственост (INPI).

Не е възможно да се създадат или регистрират фирми със сходни имена, така че е важно компетентният орган да регистрира фирмата да извърши търсене, за да провери дали името вече съществува.