Да бъдеш човек

Какво е човешко същество:

Човешкото същество ( Homo sapiens ) е термин, използван в науките, за да характеризира живите еволюционни видове, които се различават от другите чрез интелигентност и разум.

Човек принадлежи към вида, известен като Homo sapiens, който според теорията на еволюцията е резултат от еволюционния процес на примати, известни като хоминиди.

Човешкият вид представлява най-високото ниво на сложност на еволюционната скала. Мозъкът се развива по начин, който е способен да изпълнява различни дейности, които изискват мотивиране, както и изработване на творчески, абстрактни, теории и други мисли.

Това мозъчно развитие, свързано с структурата на тялото, състоящо се от изправения ствол, главата, горните крайници и долните крайници, позволява на хората да използват ръцете, за да манипулират инструменти и предмети за тяхното оцеляване.

Хората също са сред животните с клетъчни характеристики, които им позволяват да бъдат един от видовете с най-дълъг живот. Не е необичайно човешко същество да живее до над 100-годишна възраст в някои случаи, въпреки че това е единственият вид, който е наясно със смъртта му.

Научете повече за Homo sapiens .

Някои от основните синоними на човека са: човек, индивид, същество, човек, човек и хора.

Човек или човек?

Терминът също поражда съмнения относно неговото писане, което кара много хора да използват думата по грешен начин, без разделяне и без буквата h - серумано .

Според ортографските правила терминът никога не се смята за сложен, но се държи като цяло, без използването на тире, тъй като е правилен начин да го напише отделно и с буквата h - човешко същество .

Характеристики на човека

Някои особености правят човека уникално създание в света, като:

  • Способност за логическо мислене;
  • мъдрост;
  • Самосъзнание за вашето съществуване;
  • Съзнание за смъртта;
  • рационалност;
  • Способност за изразяване на креативност;
  • Комплексни комуникационни умения (говорене, писане и жестове);
  • Способност за организиране в социални групи (семейства, нации и др.).

Вижте също значението на човека.

Човекът за философия

От философска гледна точка човешкото същество се характеризира като живо рационално същество, способно да бъде единица и цялост в същото време като материя. Той също може, чрез рационалност, да различава нещата и да разработва концепции.

Състоянието и съществуването на човека е (и е) предмет на изследване за различни философи като Жан-Пол Сартр, Фридрих Ницше, Аристотел, Платон и др.

От социологическа гледна точка човешкото същество е индивидът, който е способен да живее в общуване с другите. Това е социално същество, което може да живее в обществото и да влияе или да бъде повлияно от определено социално поведение.

Вижте също значението на индивид.