известие

Какво е Edital:

Известие е писмен акт, в който се представят определения, предупреждения, цитати и други официални съобщения .

Едиктите обикновено се публикуват на обществени места или се рекламират чрез официалната преса, обикновено в големи вестници, за общи знания или за някои заинтересовани страни.

Съществуват няколко вида укази, на които се дават собствени имена в зависимост от предназначението им. Публично известие може да съобщи позоваване, прокламация, договор, освобождаване, наддаване за строителство, услуги, ценообразуване и т.н.

Най-често срещаните или популярни укази са тези на обществените поръчки, които уреждат всички фактори и стъпки на селективните процеси, както и необходимите компетенции за тяхното изпълнение.

Свързани търсения

Известие за цитиране е известие, което призовава ответника на процес, който е в несигурно място, да се представи на мястото, определено в указ, да направи своя протест, преди споменатия процес.

Научете повече за значението на цитата.

Известие за обявяване

Обявяването е документ, публикуван от служба по вписванията, когато младоженците, които са поискали бракът, да живеят в различни градове с различни служби по вписванията.