Кланове

Какво представляват клановете?

Кланите са група хора, обединени поради определена степен на родство и родословие, дефинирани от потомството на общ прародител. Родството, свързано с вратовръзка, може да е само от символичен характер, някои кланове споделят общ "предписан" прародител, който е символ на единството на клана и когато този прародител не е човек, това е животинска тотема.

Като цяло родството се различава от биологичните отношения, тъй като включва и осиновяване, брак и други генеалогични връзки. Клановете могат да бъдат описани по-лесно като подгрупи на племена и обикновено съставляват групи от 7000 до 10 000 души.

Кланът идва от келтската дума, което означава "деца". Кланът е разширена форма на думата клан и може да бъде преведена от "семейство".

Има няколко класификации на кланове. Някои са патрилинейни, което означава, че членовете са свързани с мъжки род, други са матрилинейни, когато членовете са свързани с женската линия и все още има "двустранни" кланове, които са всички потомци на по-големия прародител, и мъжки и женски. жена.