печален

Какво е Dingy:

Lúgubre е прилагателно на два рода на португалския език и изразява нещо мрачно, тъжно или погребално .

Тя може да се използва и за да се говори за появата на нещо или някой, който причинява страх, страх, или има зловещ и отвратителен облик.

Терминът „мрачен” е свързан със смъртта и мъртвите, като е препратка към чувството на траур и загуба.

Пример: " Този страх от ада, който дълбоко смущава живота на човека и се простира над цялата мрачна сянка на смъртта, трябва да бъде отблъснат с импулс и няма спокойна и пълна радост ." (Lucrecio).

Етимологично, терминът „страшен” произхожда от латинското lugŭbris, което означава „какво показва болка” или „това, което е тъжно или зловещо”.

Синоними на lúgubre

 • Погребален дом
 • погребален
 • погребение
 • тъмен
 • траур
 • жесток
 • отвратителен
 • ужас
 • гробен
 • зловещ
 • потресаващ
 • тъжен
 • Lugente
 • страшен
 • Soturno
 • мълчалив
 • тъмен

Вижте също значението на злото.