Gigabyte

Какво е Gigabyte:

Gigabyte е единица за измерване на информация, която е еквивалентна на 1 000 000 000 байта или 109 байта и в зависимост от контекста може да представлява 230 = 1 073 741 824 байта или 1024 мегабайта (Mb).

Наскоро беше въведено множество Gibi, което позволява използването на термина Gibibyte за обозначаване на количеството информация, съответстващо на 230 байта. В момента производителите на устройства за съхранение като HD, Pendrive и памети се отнасят до гигабайт в контекста на 1 000 000 000 байта или 109 байта.

Gigabyte е и компания, основана през 1986 г. като пионер в производството на дънни платки и USB 3.0.