кворум

Какво е кворум:

Кворумът е терминът, даден на минималния брой хора, необходими за валидност на сесия или обсъждане .

Думата дойде в британски съд, наречен " съдии на кворума ", където членовете действаха солидарно, за да вземат валидно решение, и за да стане това, поне един от тях трябва да присъства.

Етимологически, този термин произхожда от латинския qui ("който"), който може да се преведе на "от които" или "от кого".

Този термин следва да се използва само по отношение на заседанията на гласовете или асамблеите, а не когато се говори в определен брой зрители или слушатели, например.

Пример: " На днешната среща нямаше кворум, който да решава гласуването за избор на нов президент ."

Съществува и квалифициран кворум, който е всеки кворум, който е по-голям от обикновено мнозинство, т.е. кворуми с абсолютно мнозинство.

Кворумът е разделен между обикновено мнозинство, което е, когато повечето хора трябва да присъстват, за да могат да претендират за мнозинство от гласовете, и абсолютно мнозинство, което е, когато броят на гласовете не може да бъде надхвърлен.

На португалския език, който се говори в Португалия, думата кворум се изписва с остър акцент в буквата "o": кворум.