Слушайте

Какво е слушане:

Слушането е акт на възприемане на нещо, използвайки чувството за слух, т.е. всички звуци, които се улавят от ухото.

Глаголът да се чува е свързан с чувството за слух и обхваща всички видове шумове или звуци, които се улавят от ушите. В този случай, когато някой има проблеми със слуха, правилно е да се каже, че имат проблеми със слуха.

В приложното поле на закона думата "чуй" се използва като синоним за получаване на свидетелски показания на някого, където това лице трябва да представи своята версия на историята, свързана със случая, който се оценява, например.

Разлика между слушане и слушане

Както вече споменахме, глаголът да чуваш се отнася до акта на възприемане на звуци чрез чувството за слух. Слушането, от друга страна, означава слушане с внимание, т.е. разбиране на звука, който е бил чут, асимилиране на съдържащата се в него информация.

Въпреки че съществуват различия между глагола да слушате и да слушате, и двете са трактати като синоними на неформалната комуникация.

Прочетете повече за разликата между слушане и слушане.