ъглополовяща

Какво е Bisector:

Бисетрикс е полу-правоъгълникът, който произхожда от върха и се разделя на половин ъгъл в два ъгъла със същата мярка (конгруентна). Този термин и концепция се използват в геометрията, особено когато става въпрос за анализ на триъгълници.

В случай на bisectors на един триъгълник, те могат да се появят в две различни форми: вътрешен bisector и външен bisector.

Според теоремата за вътрешната симетрия, вътрешната симетрия на един ъгъл разделя противоположната страна на пропорционални сегменти на съседни страни. От друга страна, теоремата за външния ситектор казва, че точно както вътрешната сисектор, противоположните страни на външните ъгли са пропорционални на съседните страни.

Виж също: Значение на геометрията и типове триъгълници.