патофизиология

Какво е патофизиология:

Патофизиологията е отрасъл на медицината, който се занимава с изучаване на явленията, които причиняват анормални промени в организма по време на заболявания, с цел идентифициране на произхода и етапите на формирането на патологиите.

Накратко, патофизиологията на дадено заболяване се състои в начина, по който организмът работи и реагира, когато е засегнат от тази патология, както и анализира еволюцията на функциите на тялото по време на болестта.

Физиопатологията (която също може да бъде описана като патологична физиология ) е много важна област в медицината, тъй като благодарение на тази област на обучение, лекарите са способни да разберат произхода на дадена болест, как тя влияе на човешкото тяло и особено, Кой е най-ефективният начин за лечението му или неговото предотвратяване.

Научете повече за значението на патологията.

Преди да се определят патофизиологичните изследвания е необходимо да се придобият знания по биология, хистология, анатомия и физиология. Първо е необходимо да се знае за нормалното функциониране на организма и след това да се знае неговото "не функциониращо" или "ненормално функциониране".

Виж също: Физиология.