Ограничено партньорство

Какво е ограничено партньорство:

Sociedade limitada (представлява акроним Ltda .) Състои се от тип партньорство, което се характеризира с участието на партньорите чрез инвестиции, направени пропорционално на акциите на капитала на дружеството .

Също известна като дружество с ограничена отговорност, дружеството с ограничена отговорност е най-разпространеният тип компания, използвана в Бразилия.

Акционерното дружество се създава, когато двама или повече души се обединяват, за да създадат компания, която се основава на социален договор, който служи за уточняване на всички аспекти на фирмените правила и социален капитал, който е разделен на квоти.

В този тип дружества отговорността на партньорите е ограничена само до квотите, които те притежават от дружеството, т.е. участието, което то има чрез своя принос. Така например техните съответни заплати ще бъдат пропорционални на общата стойност на квотите, които имат.

В някои случаи, дори ако отговорността е ограничена до всяка квота, всички членове трябва да отговарят за пълния акционерен капитал. Например, компания с основен капитал от 50 000 R $ - формирана от партньор A, който има квоти на обща стойност R $ ​​45, 000, и партньор B с квоти R $ 5, 000 - в случай на дълг, всички членове трябва на обща стойност R $ ​​50 хиляди.

Акциите на дружеството (набор от ценности на това дружество) могат да се разделят между партньорите или в различни проценти, пропорционални на вноската и участието на всяка една от тях.

Научете повече за значението на Ltda.

За разлика от акционерните дружества (SA), дружествата с ограничена отговорност имат предимството да запазят собствения капитал в случай на фалит или закриване на компания

Научете повече за значението на акционерното дружество.

Съгласно бразилския закон, спецификациите и характеристиките на дружеството с ограничена отговорност са описани в глава IV от Гражданския кодекс (член 1, 052 до член 1, 087). Въпреки това, съгласно Закон № 12, 441 от 11 юли 2011 г., дружествата с ограничена отговорност са отворени за дружества, които имат само един партньор, като разделят правата и задълженията на физическите лица и дружествата в този контекст.

Характеристики на командитно дружество

Ограничените партньорства трябва да се основават на някои основни правила, които трябва да бъдат формализирани:

  • Членът трябва да отговаря за частта от акционерния капитал (квота), която е поела ангажимент да инвестира;
  • Социалният капитал се разделя на квоти (равни или неравни), като всеки партньор може да има един или повече. Това следва да допринася за нейната квота чрез пари или стоки, но не чрез предоставяне на услуги;
  • Партньорът се изключва от дружеството в две ситуации: когато не изплаща сумата, отнасяща се до неговата сметка за изплащане на акционерния капитал или когато това застрашава съществуването на дружеството (на бизнеса);
  • Членовете не трябва да изтеглят печалбите на дружеството, ако те представляват загуба за акционерния капитал на дружеството. Основната цел е да се гарантира стабилността на бизнеса като цяло;
  • Създаването на фискален съвет е препоръчителна, но не и задължителна мярка.

Вижте също значението на EIRELI.