Състояние на изключение

Какво е изключението:

Аварийното състояние е временна мярка, използвана в извънредни ситуации от правителството . В тези случаи, като правило, могат да бъдат премахнати някои индивидуални права на гражданите, насочени към установяване на ред и социален мир.

Извънредното състояние представлява спиране на върховенството на закона чрез самия закон, т.е. чрез конституционните закони на тази мярка.

Накратко, състоянието на изключението е валидно в крайни случаи, когато гражданите и институциите не могат да разчитат на законодателство, за да се защитят. Сред някои от правата, които обикновено се потискат от властите в тези случаи, са:

  • Ограничаване на правото на движение и пребиваване;
  • вечерен час;
  • Телефонни комуникации за щанцоване;
  • Ограничаване на правото на събрания и демонстрации;
  • Изпълнявайте затворите без съдебна заповед.

Според нивото на безредие или вида проблем, пред който е изправена нацията, могат да се прилагат различни видове състояния на изключение. В Бразилия, например, се открояват две държави: състояние на отбраната (или спешна) и обсадна държава.

Федералната конституция от 1988 г. предвижда прилагането на изключението в членове 136 (Държавна отбрана) и 137 (Обсадна държава) : \ t

Чл. 136. Президентът на Републиката може, след консултация със Съвета на републиката и Съвета за национална отбрана, да постанови състояние на защита, за да запази или своевременно да възстанови, в ограничени и определени места, обществения ред или социалния мир, застрашен от тежки и неизбежни обстоятелства. нестабилност или удари от големи бедствия в природата.

137. Президентът на Републиката може, след изслушване на Съвета на републиката и Националния съвет за защита, да поиска от Националния конгрес да издаде обсада в случаите на:

I - сериозно смущение на националното въздействие или настъпване на факти, доказващи неефективността на мярката, предприета по време на състоянието на защитата;

II - декларация за състояние на война или реакция на чуждестранна въоръжена агресия.

Някои хора смятат, че състоянието на изключение е оскърбление за Демократичната държава на закона, като и двете се разглеждат като антагонистични.

Виж също: Значение на върховенството на закона.