дебелина

Какво е дебелина:

Дебелината е същата като дебелината, т.е. състоянието на нещо, което е дебело, което има постоянна и висока плътност.

Когато се казва, че нещо е дебело, това означава, че е пълноценен, с агломерация, която я кара да бъде твърда или плътна.

Правилният правопис на тази дума е дебел (с "s"), формата " expidez " (с буквата "x") е неправилна, тъй като в португалския език няма такъв термин.

Някои от основните синоними на дебелина са: консистенция, плътност, дебелина, гранули и дебелина. От друга страна, антонимите на дебелината са: плавност и плавност.

Дебелина и ширина

Дебелината, както се казва, се състои от дебелината и плътността на даден обект. Ширината е нейният размер и размер. В зависимост от контекста и двете думи могат да се разбират като синоними.

Например, нещо може да има широка и ниска дебелина и обратно.