Полова идентичност

Какво е идентичност на половете:

Идентичността на пола се състои в начина, по който индивидът се идентифицира с пола си . Накратко, той представя как човек разпознава себе си: мъж, жена, и двете или нито един от жанрите.

Това, което определя половата идентичност, е начинът, по който човек се чувства и възприема себе си, както и начина, по който човек иска да бъде разпознат от други хора.

Според някои психолози идентичността на половете може да бъде измерена в различна степен на мъжественост или женственост и те могат да се променят в течение на живота.

Видове полова идентичност

Има три основни типа полова идентичност: транссексуални, цисгенни и небинарни.

Трансгендерът е индивидът, който се идентифицира с пол, различен от този, който му се приписва при раждането. Например: човек, роден с мъжки характеристики (от биологична гледна точка), но който чувства женския пол; или индивидът, който притежава женски физически характеристики, но се идентифицира като човек.

Противно на това, което е било погрешно мислено в миналото, транссексуалността не е психично разстройство и всеки опит да се патологизира транссексуалният човек може да представлява нарушение на човешките права на индивида.

Научете повече за Transgender.

КГЕ е индивидът, който се идентифицира с неговия "пол на раждането". Например: индивид, който има биологични характеристики, типични за мъжкия пол и който се идентифицира (социално и психологически) като човек. По този начин може да се каже, че това е човек от жанр.

Научете повече за Cisgen.

Небинарната е класификацията, която характеризира сместа между мъжко и женско, или пълното безразличие между двете. Небинарни индивиди надхвърлят социалните роли, които се приписват на половете, създавайки трета идентичност, която избягва модела "мъж-жена".

Вижте също смисъла на хомосексуалността и познайте 10 важни момента в борбата срещу хомофобията.

Гендерна идентичност и сексуална ориентация

Много хора бъркат двете понятия, но половата идентичност не е свързана със сексуалната ориентация.

Например, една транссексуална жена (индивид, който е роден с мъжки пол, но се идентифицира с женски пол), може да има всякакъв вид сексуална ориентация - хомосексуален, бисексуален, хетеросексуален, асексуален и т.н.

Терминът "пол" се използва за представяне на социалната и психологическата разлика между мъжете и жените . По този начин, половата идентичност, с казано, се отнася до идентификацията, която лицето има за даден пол - мъж, жена, и двете или нито една. От друга страна, сексуалната ориентация зависи от пола, който човек усеща сексуално привличане.

Все още има израз на пола, който представлява начинът, по който индивидът изразява своя пол за обществото, било то чрез облекло, език, нагласи, жестове и др.

Виж също: ЛГБТ, неравенство между половете и пола.