MMC и MDC

Какво е MMC и MDC:

MMC (общ минимален общ) и MDC (общ максимален делител) са математически правила, свързани, съответно, с общия множител и общия делител на два или повече числа.

Те са инструменти, използвани за улесняване на решаването на проблеми и уравнения.

MMC е най -малката стойност, която може да бъде кратна на два или повече числа. MDC е най -големият брой, който може да раздели няколко номера едновременно.

Какво е номер на делител и многократен номер?

За да разберете по-добре концепциите за MMC и MDC, трябва да знаете какво е числото на делителя и какво е множествено число.

Число се нарича делител, когато сметката за нейното разделяне с друга води до цяло число.

Пример: числото 36 може да бъде разделено на: 1, 2, 3, 6, 12, 18 и 36.

Вече множеството числа са числата, които са резултат от умножение, направено между избран номер и всяка друга стойност.

Вижте примерния пример за число 3.

многократен
33 (3 x 1), 6 (3 x 2), 9 (3 x 3), 12 (3 x 4), 15 (3 x 5), 18 (3 x 6), 21 (3 x 7).,

MMC

Изчисляването на минималното общо множествено число (MMC) е да се улесни разрешаването на математически проблеми, включващи два или повече номера. MMC ще бъде най-малкият общ брой, намерен между два или повече номера.

Виж в този пример общи кратни числа между 2 и 4.

Множество от 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ...
Множество от 40, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ...
Множество общи числа между 2 и 40, 4, 12 ...

Как да се изчисли MMC

За да определите минималното общо множество между два или повече числа, трябва да се следват две стъпки:

  1. Разберете кои са числата.
  2. Проверете кой е най-малкият брой, който е кратен на всички.

За по-добро разбиране вижте този пример за изчисляване на MMC между 4 и 6.

многократен
44, 8, 12, 16, 20 ...
66, 12, 18, 24, 30 ...
MMC (4.6)12

В този пример най-малкият брой, който е кратен на 4 и 6, е 12.

MDC

Максималният общ делител (MDC) е най-големият брой, който разделя няколко други числа едновременно.

Как да се изчисли MDC

За да изчислим максималния общ делител, трябва да разложим числата чрез факторинг.

  1. Декодира всички числа.
  2. Намерете общите числа във всички декомпозиции.
  3. MDC ще бъде стойността на умножаване на общите числа.

Вижте примера за изчисляване на MDC между числа 20 и 50.

разлагане
202 x 3 x 5
502 x 5 x 5
MDC (20.50)10 (2 x 5)

Резултатът от MDC между 20 и 50 е 10. За да знаете резултата от MDC, просто умножете общите делители (2 и 5).

Разлики между MMC и MDC

Начините за изчисляване на MMC и MDC имат някои прилики. Ето защо е важно да внимавате да не объркате понятията.

Най-лесният начин да се разберат различията между тях е познаването на практическите приложения на всяка от тях.

MMC

Първата стъпка е да се провери дали проблемът изисква минимален или многократен номер, който опростява разделителната способност. В тези случаи трябва да се използва ММС.

Тя може да се използва например за решаване на уравнения, които имат фракции с различни знаменатели, тъй като минималният общ брой улеснява разрешаването на този тип проблеми.

MMC може да се използва и за сравняване на различни фракции, за да се определи дали те са еквивалентни.

MDC

MDC трябва да се използва, когато проблемът включва някакъв въпрос за изчисленията на деление.

Например, MDC може да се използва за решаване на проблеми, при които трябва да определите най-големия или най-малък размер на нещо.

Вижте също значенията на аритметичната и аритметичната прогресия.