злоупотреби

Какво е уклончивост:

Уклончивостта е престъплението, извършено от държавен служител, който използва своето положение и власт, за да задоволи лични интереси, забавя или не изпълнява служебните си задължения.

Уклончивостта е акт на уклончивост, който се състои в предаване и неуважение към заповед или длъжност, действайки недобросъвестно и срещу добрите нрави, етиката и морала.

В политиката и в правната сфера престъпността е престъплението, извършено от служителя на държавната администрация, който злоупотребява с властта си и причинява социални и икономически щети на страната.

Виж също: Значение на уклончивостта.

Престъплението престъпление е предвидено в член 319 от бразилския Наказателен кодекс (Закон № 2, 848 от 7 декември 1940 г.).

"Чл. 319 - Забави или не успява да практикува неправилно официален акт или да го практикува срещу изрична разпоредба на закона, за да задоволи личния интерес или чувство."

Наказанието за този вид функционално престъпление може да варира от 3 (три) месеца до 1 (една) година в затвора.

Някои от основните синоними на превъзнасяне са корупция, разврат и поквара.

Етимологично, думата prevarication произхожда от латински praevaricare, което означава "да се отклони от правилния път" или "да се провали със задълженията на службата".

Вижте също: Корупция.