подписала

Какво е подписал:

Подписващото лице е състоянието на лице, което може да подпише документ, като по този начин подпише съдържанието на неговото съдържание. Подписват се и юридически лица или нации.

Когато се казва, че дадена страна е подписала, това означава, че тази нация е подписала някакъв манифест, договор, споразумение, писмо или друг документ, с който се съгласява с представеното съдържание. Например Бразилия е страна по Всеобщата декларация за правата на човека.

Поддръжникът на пълномощното се състои от лицето, което подписва този вид документ.

Етимологично, думата „подписчик“ се появи на португалския език от френския знак . Това обаче произхожда от латинското signatus, което означава "подписано".

Синонимът на подписващия, който обикновено се използва, е абонат.