престъпление

Какво е по подразбиране:

Неизпълнението се състои в неизпълнение на задължение, главно от финансов характер. Настройка, когато някой не се придържа към предварително установена среща.

От правна гледна точка лицето се класифицира като неизпълнение, когато последното не изпълнява или изпълнява своята финансова отговорност, предвидена в договор, изцяло или частично от него.

Когато дадено лице купува продукт и извършва плащания на вноски, той се задължава да заплати определена месечна сума, докато не се изплати общата стойност на закупената от него стока. Ако купувачът не извърши плащането до определена дата, той се класифицира като неизпълнен .

Онези, които не изпълняват задълженията си, не са в състояние да получат одобрение за кредит в банки или финансиране, например защото нямат финансовите средства, за да изпълнят своите задължения.

Някои от основните синоними на неизпълнение са: неизпълнение, неизпълнение, неизпълнение, неизпълнение, несъстоятелност и несъстоятелност.

Престъпност в Бразилия

В Бразилия Индикаторът на Serasa Experian за потребителско неизпълнение е отговорен за ежемесечното регистриране на всички физически лица, които представят състояние на неизпълнение на задълженията си за плащане на дълг.

Научете повече за значението на Serasa.