присъствие

Какво е присъствие:

Присъствието е състояние на нещо или на някой, който е на определено специфично място . Тя може също така да се отнася до това, което съществува в определена среда, например.

Има много съмнения относно правилното изписване на тази дума. Правилният начин за писане е: наличие, с "s" и "ç".

Присъствието на някого все още може да е свързано със съществуването на този човек на място. Например: присъствието на бежанци в Европа или присъствието на коренното население в Амазонка.

Този термин може също така да се използва за позоваване на присъствието, което показва, че определено лице присъства или присъства на определено място. В училище посещаването може да е синоним на посещаване на училище .

Друг общ смисъл на тази дума съответства на общия вид на някого, т.е. на неговия лагер и фигура.

Пример: "Момчето има добро сценично присъствие . "

Синоними за присъствие

Някои от основните синоними на присъствие са:

  • от чужда помощ;
  • шоу;
  • помощ;
  • мониторинг;
  • съществуване;
  • външен вид;
  • Vista;
  • Участие.