отговор

Какво е отговор:

Отговорът е глагол, който се отнася до акта на отговора на въпрос, т.е. отговора с отговор, който е бил разпитан.

Отговарянето на нещо също може да означава същото като поемане на отговорност за това нещо.

Пример: "Човекът ще отговори за престъплението" .

Когато някой е казал, че е отговорил на някой друг, той все още може да заяви, че чува конфронтация между тях, т.е. че първият оспорва заповед или искане, направено от втория.

Пример: "Синът бе лошо отгледан и отговори на родителите си . "

Виж също: Значение на възражението.

На английски, думата answer може да се преведе буквално, за да се отговори .

Синоними за отговор

Някои от основните синоними за отговор са:

 • копират;
 • възрази;
 • възрази;
 • опровергават;
 • конкурс;
 • изобличение;
 • противоречи;
 • реагира;
 • Да се ​​изплати;
 • грим;
 • възнагради;
 • мач;
 • За да се изправи;
 • С лице.