заболеваемост и смъртност

Какво е заболеваемост и смъртност:

Morbimortality е понятие за медицина, което се отнася до индекса на хора, убити в резултат на специфично заболяване в определена група от населението .

Формирането на понятието за морморалност се състои от връзката между заболеваемостта и смъртността, първата от които се отнася до броя на индивидите с определена болест по отношение на общото изследвано население. Смъртността, от друга страна, е статистиката на хората, убити в определена група.

По този начин, морморалността наблюдава броя на лицата, които са починали вследствие на заболяване, по отношение на броя на жителите на дадено място и период от време.

Например, когато се анализират причините за смъртта на 100 индивида, принадлежащи към даден обект, ако 80 от тези смъртни случаи се дължат на денга, може да се заключи, че заболеваемостта и смъртността от денга са 80% в тази среда.

Вижте също: Заболеваемост.

Детска заболеваемост и смъртност

В тези случаи заболяванията, които засягат деца и новородени, обикновено са инфекциозни и паразитни.

Бразилия обаче през годините и благодарение на здравните си кампании успя да намали значително степента на детска заболеваемост и смъртност в страната.

Виж също: Значение на смъртността и значението на детската смъртност.