резонанс

Какво е Съгласие:

Съгласието е същото като съгласие, съгласие и хармония между две или повече части .

Първоначално този термин се използва за представяне на хармоничния набор от звуци, които са приятни за човешкото ухо. Обикновено тя се използва широко от фигуративния му смисъл, за да покаже съответствие и разбиране между различните страни.

Пример: "Идеите на лидера не са в съответствие с желанието на хората" или "Той е действал в съответствие със своите ценности".

И все пак от първоначалния си смисъл, съзвучието може да означава също и ефекта или действието на звука едновременно, произвеждайки подобни и повтарящи се звуци като стихове и рими например.

Етимологично, думата съзвучие произлиза от латинската consonantiae, което означава "съвместно производство на звуци".

Синоними на consonância

  • споразумение;
  • консенсус;
  • разбиране;
  • съответствие;
  • споразумение;
  • концерт;
  • хармония;
  • Рима.

Съгласие и дисонанс

Съгласието, както се вижда, е набор от хармонични звуци. Характеризира се със съгласие между различните звукови тонове, оформящи приятна мелодия, която да чуете.

Дисонансът, от друга страна, се състои в събирането на неприятни и нехармонични звуци към ушите . В музиката, дисонансът се представя като нестабилни звуци, които трябва да бъдат коригирани, за да има съзвучие.

Научете повече за смисъла на Хармония.