изключително

Какво е по изключение:

По изключение това е наречие на португалски език, което се използва за обозначаване на ексцентричността, аномалията и необичайния начин, по който се представя или третира нещо.

Като наречие на режима, тя изключително представлява ситуацията на изключение, т.е. това, което се случва извън нормата и нормата.

Пример: "Извънредно няма да има класове днес . "

Думата изключително споделя идеята, че определено условие е изключително - извън обичайното, специално и рядко. Тя може да представлява и високото качество на нещо, което е над стандарта.

Пример: "Вашите деца се държаха изключително . "

Виж също: Значение на изключителното.

Синоними за excepcionalmente

Някои от основните синоними са:

 • необичайно;
 • необичайно;
 • За разлика;
 • рядко;
 • преувеличено;
 • изобилно;
 • прекомерно;
 • неизмеримо;
 • изключително;
 • великолепно;
 • Забележително.

От друга страна, основните антоними на изключително са: обикновено; обикновено, често и често.

На английски език думата може по изключение да бъде преведена буквално като изключително .