континуум

Какво е Continuum:

Continuum представлява серия от последователни и непрекъснати събития, причиняващи непрекъснатост между началната и крайната точки.

Тази дума директно произтича от латинския континуум, който може да бъде преведен буквално като "непрекъснат".

В широкия смисъл на думата, континуумът може да се разбира като последователност, която изглежда няма интервали, което прави всяка стъпка много подобна на следващата. Отбелязва се обаче, че след края на дълъг процес на континуума, началото е различно от края.

В математиката терминът континуум често се използва за обозначаване на множеството от всички реални числа.

В технологичната сфера така нареченият режим " континуум " се състои от функционалност, налична в компютри, таблети и мобилни телефони, където една операционна система може да се използва в различни видове устройства, която се адаптира според използваното устройство.