двойник

Какво е контрагента:

Каунтърпарт е термин, използван за обозначаване на това, което се дава в замяна на нещо, което се противопоставя или съответства на това нещо.

Когато нещо се предлага в замяна, това означава, че то се дава в замяна или като компенсация за нещо.

Пример: "Полетът бе отменен, но компанията предложи нощувка . "

Една друга страна може да означава същото, което се прави или дава в отговор на конкретно нещо, или по взаимно допълващ се начин или съответстващо на действието на друго.

Според ортографското правило на португалския език думата „колега“ трябва да бъде написана без тире и без разделяне .

Синоними на contrapartida

Някои от основните синоними са:

  • обезщетение;
  • балансиране;
  • контрагента;
  • допълва;
  • кореспонденция;
  • корелация;
  • аналогия;
  • равностойност;
  • Съответно.

Виж също: Значение на компенсацията.