събеседник

Какво е Събеседникът:

Събеседникът е този, който участва в диалог, взаимодейства директно с други хора чрез различните видове комуникация.

Накратко, събеседникът е всеки човек, който говори с друг или който говори от името на други, получава обратна връзка от човека, с когото общува.

Научете повече за значението на обратната връзка.

Много хора бъркат, но събеседникът и приемникът са едно и също нещо, тъй като събеседникът, освен че комуникира, е и този, който получава комуникацията на другите, така че все още може да се счита за слушател.

Етимологично, думата събеседник произхожда от латински interloqui, което може да се преведе като "намеса в дебат".

Основният синоним на събеседника е съавтор.

Говорител и събеседник

И двете думи съществуват на португалския език и са верни, но имат различни значения.

Излъчващият се отнася до всеки говорител, човек, който издава или представя комуникация, без да е пряко предназначен за изключителен човек.

Събеседникът, от друга страна, се състои от индивида, който говори с друг, и следователно има взаимна връзка в комуникацията, установена между двете.

Виж също: смисъл на комуникацията и значението на езика.