възраждане

Какво е възраждане:

Възраждането е акт на съживяване, тоест, да стане по-жив, по-активен, по-интензивен, събуден и ясен. Това е термин, широко използван в религиозната сфера за означаване на периода на духовно обновление .

Накратко, духовното съживление се състои в укрепване на вярата на християните в Бога. Според тази религия, съживлението ще бъде благословение, дадено на хората, които горещо вярват в Божествения Свети Дух. По този начин актът на съживяване ще събуди интензивно щастие и вътрешен мир.

Съживленията са белязани от постоянни молитви, индивидуално или в групи, които обикновено представляват интензивното участие на християните в религиозните пространства.

Традиционно, един от периодите, в които повечето съживления обикновено се провеждат, е Великден. Вярващите в Бога, които са далеч от Църквата, често потвърждават вярата си в този период, независимо дали от молитви, покаяния или други действия, които търсят посвещение на Бога.

Виж също: Значение на петдесятната църква.