брандиране

Какво е брандинг:

Брандингът се състои от набор от дейности, които са изключително посветени на управлението на марката, действайки от нейната концепция и непрекъснато през цялото си развитие.

Брандирането на сгради е от съществено значение за успеха на бизнеса, тъй като позволява марката на продукта или услугата, предлагани от определена компания, да стане известна на пазара.

Работата за разпознаване на марката е много важна, особено като се има предвид силната конкуренция, с която продуктите се сблъскват в почти всеки пазарен сегмент.

Брандингът включва изследователски функции, стратегии, творения, дизайн и, накрая, постоянно управление на марката, за да следва неговите "изрази" и да оптимизира отношенията със съответните целеви групи, като се стреми да увеличи не само икономическата стойност, но преди всичко символичната стойност на марката .

Като правило брандингът е неразривно свързан с маркетинговите стратегии, които представляват техники и методи, насочени към повишаване на продажбите, главно от използването на комуникация (компания - обществена).

Марката на една компания се състои от всичко, което се отнася до него, обхващащо от името на компанията, нейното лого, цветовете, философията и мисията на работа и т.н. По този начин брандингът спомага за подобряване на репутацията на компанията, която е обвързана с марката.

Вижте също: Маркетинг.