съседен

Какво е съседно:

Прилежащото е прилагателно, което отговаря на нещо, което е до, т.е. до или до определено нещо.

Когато се каже, че обект X е съседен на обекта Y, това означава, че неговата позиция е до обекта Y.

В тригонометричните изследвания на математиката, страната на правоъгълен триъгълник, която е близо до ъгъла на 90 °, се нарича съседен крак .

Някои от основните синоними на съседни са: пристигнали, сглобени, обединени, взети, прикрепени, съседни, анекс, придружител, propinquo, conqueant, confinant и континента.

Прилежащ ъгъл

За да може един ъгъл да бъде съседен, той също трябва да бъде последователен - с един връх и една обща страна с друг ъгъл - и да няма вътрешни общи точки.

В горния пример ъглите А0В и ВОС са съседни, тъй като в средата на всеки от тези ъгли няма общи точки.

Въпреки това, ъглите А и С не са съседни, тъй като дори една обща страна (половината А), има обща вътрешна точка в АВ С областта (половината В).