разпространяват

Какво е дисеминация:

Разпространението е акт на правене на нещо, което се разпространява в различни и широки посоки, разпространявайки нещо на дълги разстояния.

Когато се казва, че разпространението на дадено заболяване е настъпило, то е било разпространено чрез различни места, замърсявайки голям брой индивиди.

От фигуративния смисъл, този глагол също се отнася до акта на правене на нещо или някой, станал популярен, известен и известен, чрез разпространяване на неговия образ към голям брой хора на различни места.

В този смисъл също така е обичайно да се използва разпространението на глагола за разпространение на обичаи, идеи, навици, мода и т.н.

Например при разпространението на знания човекът споделя с другите това, което знае за дадена тема, което го прави широко известна. В образователните институции, като например училища и университети, учителите отговарят за разпространението на знания сред учениците.

Синоними за разпространение

 • разпространение;
 • разпръсне;
 • Да се ​​излее;
 • сее;
 • стартира;
 • разсее;
 • разпространява;
 • популяризиране;
 • шум;
 • Да разкрие
 • разпространява;
 • разпространение;
 • Beam.

Някои от основните антоними на разпространение са: скриване и заглушаване.