жест

Какво е жест:

Жестът е жест на определена част от тялото, като ръцете, ръцете и главата, например, който обикновено е знак за невербална комуникация, използвана за изразяване на идеи или чувства.

Жестът може да се разбира и като действие или отношение, което представлява демонстрация на нещо, обикновено чувство или емоция. Жестът на любовта, например, би бил акт на проявление на чувството за любов, което даден човек чувства.

Научете повече за невербалната комуникация.

Много хора бъркат правилното изписване на тази дума между жест и жест . Правилният начин за писане е с буквата "g", жеста. Думата " jesto " е неправилна и не съществува на португалския език.

Жестовете на тялото могат да имат различни значения, зависещи главно от местната култура, в която се използват. Например, положителният знак с ръка (пръсти затворени с палец нагоре) има интерпретация в Бразилия, която може да е различна в други култури по света.

Сред някои от основните синоними на жеста са: мърдане, кимване, мърдане и действие.

Вижте също: Език на тялото.