възмущение

Какво е негодувание:

Недоволството е чувството, което се характеризира с наличието на скърби, обиди или страдания, които се образуват в резултат на престъпление или от отношение, което се получава от малградо.

Недоволството е акт на възмущение, т.е. отново чувство или усещане за отрицателни емоции, предизвикани от отношението, което едва е получило от обидения човек.

Предаването на негодувание не се препоръчва от специалисти по психология, както и от повечето религиозни доктрини. Обяснението се крие във факта, че непрекъснатото поддържане и подхранване на негативни емоции може да попречи на напредъка в различните области на живота.

Препоръчително е обиденият човек (обиден) да се опита да разреши техните емоционални проблеми, избягвайки, че "токсичните чувства", като омраза, страдание и недоволство, са често срещани в ежедневния им живот.

Сред някои от основните синоними на негодувание са: отвращение, душевна болка, скръб, обида и скръб.

Научете повече за значението на сърдечната болка и значението на сърдечната болка.