Jaburu

Какво е Джабуру:

Джабуру е известен в Бразилия като жаргон за една много грозна жена или човек, който е неудобен и неудобен, но също така нарича птица ( Jabiru mycteria ), характеризираща се с бяло оперение на тялото и черната глава.

Като жаргон, ябуру се разбира като унизителен и пейоративен термин, използван главно за обида на определен човек.

Птицата jaburu, от друга страна, е известна като символ на бразилския регион Pantanal . Също известен като tuiuuú, tuiuguaçu и tuiupara, името на птицата jaburu произлиза от тупи yabi'ru или iambyrú и означава „подута врата“ - поради това, че тези животни имат тази характеристика.

Джабурите са много често срещани в Южна Америка и принадлежат към едно и също семейство щъркели. Визуално тези птици могат да измерват повече от един метър височина с три разстояния на крилата (с отворени крила), те имат предимно бяло оперение, но с врата и главата без пера и черния цвят, с малка червена лента в основата. на шията.

Ябурите се хранят с дребни бозайници, насекоми, влечуги, риби и мекотели.