безразличен

Какво е безразлично:

Безразличен е прилагателното, което квалифицира нещо или някой, който не признава важността на дадено нещо, и не показва предпочитание или емоция .

Един безразличен човек е този, който действа безразлично, тоест не е въвлечен в ситуациите, нито защото не е в негов интерес, или защото не се съобразява с въпросите.

В емоционалната сфера да бъдеш безразличен е същото като нечувствително или апатично, когато човекът е напълно незаинтересован от субект или от някой, без да показва признаци на съпричастност или друго чувство.

Научете повече за значението на апатията.

Когато човек се държи безразлично, като правило, този човек действа дистанционно, студено и не представя мнения за това, което е безинтересно.

Синоними за indiferente

Сред различните му значения, основните синоними на безразлични са:

 • незаинтересован;
 • апатични;
 • други;
 • далеч;
 • безпристрастно;
 • незакопчан;
 • безинтересна;
 • мързелив;
 • нечувствителен;
 • безстрастен;
 • Необезпокоен.