прозорлив

Какво е Insight:

Проникновен е прилагателно, което характеризира човека, който лесно може да разбере нещо, което другите не могат, а именно, че е умен, интелигентен и проницателен.

Един проницателен човек е онзи, който действа с прозрение, което означава, че той има високо ниво на възприятие, за да се оправят бързо.

Пример: "Благодарение на вашето проницателно разсъждение ние успяхме да разрешим загадката . "

Качеството на прозрение е типично за хората, които се считат за интелигентни или умни, тъй като изискват напреднали чувства за анализ и интерпретация на ситуации, така че да се завърши бързото разбиране на предмета.

Не всички хора обаче могат да бъдат класифицирани като проницателни. Да бъдеш проницателен обаче не е пряко свързан с нивото на образование или знания, които човекът притежава.

Сред някои от основните синоними на проникновен, се открояват: проницателен, интелигентен, прозорлив, интелигентен, дълбок, остър, проницателен и ясен.

Вижте също: хитрост.

Проницателната дума все още може да бъде използвана, за да се позове на някой, който може да види далеч, който вижда много добре.

В английския език проницателният термин може буквално да се преведе на възприемчиво или проницателно, докато прозрение като проницателност или прозорливост например.

Вижте също: