Значението на слънчевата буря

Какво е слънчева буря:

Слънчевата буря е пространствено явление, предизвикано от експлозията и освобождаването на електромагнитни частици на Слънцето, които при достигане на Земята могат да предизвикат проблеми в земните телекомуникации.

Слънчевите бури, известни също като слънчеви изригвания, са тревожни, тъй като те могат сериозно да засегнат човешкия живот, тъй като електромагнитните изхвърляния, излъчвани от слънцето, са способни да унищожат спътниците и да дезактивират цялата електрическа и комуникационна мрежа на планетата.

Някои изследователи твърдят, че ако Земята е засегната от голяма слънчева буря, човечеството рискува да се върне в средните векове в технологично отношение.

Магнитното поле на Земята, наречено Магнитосферата, помага за предотвратяването на слънчевите бури от по-сериозно въздействие върху земната атмосфера.

НАСА (Национална космическа и аеронавтика администрация) е една от основните отговорни за наблюдението и откриването на всякакъв вид слънчева аномалия, която може да предизвика такава буря.

Научете повече за НАСА.

Слънцето има цикли на дейности, които обикновено продължават на всеки 11 години, период, в който слънчевите бури могат да бъдат по-интензивни.