virote

Какво е Virote:

Virote е жаргон в Бразилия, използван да се позовава на акта на превръщане на нощта, т.е. да остане будна цяла нощ, независимо дали работи или се забавлява.

Популярният израз "Аз ще дам вироте" или "дай вироте" означава същото като прекарване на цялата нощ будна, пиене и купони с приятели. Този израз стана по-известен чрез песен от бразилския певец Уесли Сафадао .

Пример: "Ще трябва да дам на виротера да завърши работата на колежа" .

Като съществително в португалския език, думата вироте може да означава същото като несериозен индивид, както и да се използва за характеризиране на ситуация на безредие и объркване.

Научете повече за значението на други популярни изрази на жаргон.