Подател и получател

Какво е подател и получател:

Подателят и получателят са формите за адресиране, използвани за изпращане на поща по пощата. Подателят е този, който изпраща поръчката или писмото, докато получателят е този, който го получава .

Желаещите да изпратят кореспонденция трябва да попълнят първоначалния си адрес (подател) и адреса на получателя (получателя), т.е. да посочат информацията, необходима за изпращането на изпратения обект.

Научете повече за подателя.

За да направите това, според пощенската услуга, адресът трябва да съдържа следната информация:

  • Име на получателя
  • Тип и име на улица + Номер + Допълнение (ако има)
  • Име на квартал
  • Наименование на населеното място + Акроним на Федеративното звено (UF)
  • Държава (изисква се само ако получателят / изпращачът е в чужди земи).
  • пощенски код

Научете повече за адресата.

Същата информация трябва да бъде попълнена и с данните на изпращача, както е посочено в примера по-горе, независимо дали в конвенционален плик или в кафяви (по- големи) пликове .

В по-малко конвенционални опаковки, като например картонени опаковки, е препоръчително да се идентифицира четливо адресатът и адресът на подателя на горната част на по-голямата страна на кашона.

Вижте също: