закъснение

Какво е забавяне:

Закъснение означава забавяне и представлява времевата разлика между изпращане и получаване на сигнал или информация в комуникационните системи, например.

Тази дума, произхождаща от английски език и добавена към португалски, обикновено се използва за позоваване на закъсненията на сигналите, главно на забавянето на звука в сателитните предавания.

Други сигнали, предавани чрез сателит и образуващи електрическа верига, също могат да страдат от различни времена на закъснение, като например изображенията, показани на телевизори, или съобщения, направени например чрез телефонни обаждания.

Точно както забавянето означава "забавяне" или "забавяне", думата закъснение означава "късно". Този термин обикновено се вижда в известията за летищни полети, за да покаже, че даден полет няма да пристигне в определеното време.

В музикалното поле, забавянето е известно също като оборудване или инструмент, който произвежда звуков ефект, отговорен за забавяне на сигнала на оригиналния звук, позволявайки на човека да контролира момента, в който аудиото ще бъде предадено, и броя на повторенията.

Резултатът от звуковия ефект на забавяне е подобен на ехото, в зависимост от времето на закъснение на звуковия сигнал.