Високо настроение

Какво е High-Astral:

Високият астрал е нещо или някой, който е приятен, симпатичен и интересен, като тези характеристики се приписват на положителни влияния на астрологията.

Според граматиката на португалския език, дори и след новото споразумение за правопис, правилното изписване на тази дума е с тире : високо-астрално.

Точно както " високият астрал " или " високият правопис" е неправилен, " авто-астралният " вид също не е сигурен, тъй като "азът" се отнася до публичен акт, а не до долния антоним, какъвто е случаят с "висока".

Високият астрал, който е класифициран като прилагателно и съществително от два рода, често се използва като синоним на положително, щастливо, радостно събитие, което се отнася до успеха.

Пример: "Партито беше много силно . "

Високодушен човек е този, който винаги е добродушен, търпелив, весел, добро самочувствие и няма никаква трудност да види позитивната страна на ситуациите.

В някои региони на Бразилия терминът астрално-астрален се разбира като синоним на състояние на ума, настроение или настроение, като се влияе пряко от астралните вибрации.

Пример: "Днес се събудих с подновени високо настроени . "

Вижте също: Значение на самочувствието.