Благодаря и благодаря

Какво е Благодаря и Благодаря ви:

Благодаря и Благодарим ви на думи на английски език и и двете означават "благодаря", но благодарността се използва в неформалните комуникации и ви благодаря на стандартен (официален) език .

В сравнение с португалския език, например, думата благодарение би имала същото значение като "valeu" или "brigado", сленгът се използва неформално като форма на благодарност за нещо. От друга страна, благодарността представя същото значение като "благодаря", когато е казано в официален разговор.

Благодаря трябва да се използва само в много неформални разговори, когато членовете имат високо ниво на интимност помежду си. В професионална среда, официални документи или между хора, които нямат много интимност, благодаря ви е най-подходящият начин да благодарите.

Правилният начин за писане е благодарение, а не "благодарност", защото последният предава идеята, че благодарността е притежател на нещо, според граматиката на английския език.

Научете повече за значението на други изрази на английски.