кафяв

Какво е Pardo:

Пардо е същото като мулата, кафето или кабокло, т.е. човек с различен етнически произход и който се основава на смес от цветове на кожата между белите, черните и индийците.

Кафявата е една от петте етнически групи, които съставят бразилското население, според класификацията на Бразилския институт по география и статистика - IBGE, заедно с белите, черните, жълтите и местните хора. Според преброяването на IBGE от 2014 г. 45% от бразилското население се обявява за кафяво.

Кафявият човек се смята за метис, защото представлява маркирана смес между една или повече етноси. В резултат на това тези индивиди обикновено имат кафяв (тен) тон на кожата.

Разберете разликата между раса и етническа принадлежност.

Исторически, идеята за кафяво като "цвят и раса" се появи в Бразилия през колониалния период. По това време кафявото се разбираше като междинна „социална каста“, като белите (европейците) на върха на тази „йерархична расова верига“ и черните (роби) в най-изключеното състояние.

Като цяло, кафявият цвят се използва и за определяне на нюанса, който варира от жълто до тъмно кафяво.

Пример: "Искам кафяв плик" .

Вижте също значението на израза "през ​​нощта всички котки са кафяви".