контур

Какво е Loop:

Loop е английска дума и означава " loop", " loop", "circuit" или "sequence" в португалския превод. В зависимост от контекста, цикълът може да означава различни действия, свързани с повторение.

Безкрайният цикъл е същият като "безкраен цикъл ". В областта на компютърните науки и софтуерното програмиране, например, тя може да представлява грешка в изпълнението на определена програма, когато многократно следва същата последователност от инструкции.

Научете повече за софтуера.

В музикалното поле се нарича цикъла на музика, която се повтаря.

Цикълът съответства на акта на изработване на примки, подобно на движенията, които пилотите на самолета правят при проследяване на кръгови маршрути във вертикална равнина, например.

От фигуративен смисъл думата цикъл все още може да означава условие за неразбиране на нещо, т.е. когато човек преглежда всички стъпки, съвети и инструкции за дадено нещо, но все още не разбира същността или природата му.

Вижте също: значението на символа на безкрайността.