Офис момче

Какво е Office boy:

Офис момче е английски термин, който буквално означава "офис момче", и се състои от професионалист, отговорен за извършване на различни рутинни задачи в компании, като например транспортиране и разпространение на кореспонденция, документи, предмети и други съобщения .

В допълнение момчето на офиса все още може да действа като секретарски сътрудник, изпълняващ функции като: предава устни или текстови съобщения до други служители на компанията, прави банкови депозити, прави фотокопия и други дейности, които изискват постоянно движение в града например.

Поради тази причина, главно в Бразилия, позициите на момчетата от офиса са свързани с употребата на мотоциклети, защото поради трафика на големите градове този тип превозни средства става по-подходящ за лесното придвижване на професионалистите.

Научете повече за значението на Office.

Служебното момче все още може да се нарича пратеник или посланик, в зависимост от региона на страната или в Португалия, например. В много случаи служебните момчета са доставчици на услуги и могат да работят както в частни, така и в публични институции.