познае

Какво е Ахим:

Ахизмът е жаргон, приписван на "теорията", която е създадена от някого за нещо, основано единствено на техните мнения и намерения, без какъвто и да е конкретен аргумент или оправдание.

Ачизмът се практикува от хора, които не познават природата на даден предмет, но правят опит да обяснят нещо, като вземат предвид само това, което мислят за темата.

Тази дума произхожда именно от глагола "да се намери" с кръстовището на суфикса "изм", давайки идеята да бъдеш акт на оправдаване или теоретизиране на нещо, основано на субективна мисъл или концепция ("мисля ..." ).

Пример: "Речта ви относно обществената политика е пълна с клюки."

Сред някои от основните синоними на achismo, ние подчертаваме: акадизъм, предположение, презумпция и презумпция.

Научете повече за значението на Успение Богородично.

Добросъвестните дискурси обикновено се правят от невежи хора, които отказват да получат точна информация за даден предмет и вместо това разпространяват слухове или невярно съдържание.