За доставка

Какво е Suprir:

Suprir е глагол на португалския език и може да се отнася до акта на пълнене, запълване, замяна, пълнене или попълване на нещо .

Глаголът suprir е свързан с действието за гарантиране на определени нужди, т.е. заемане или гарантиране на нещо, което липсва.

Пример: "Отговорността на родителите е да отговарят на всички основни нужди на децата си . "

Научете повече за смисъла на нуждата.

Като непреходен глагол, снабдяването все още може да се използва за позоваване на заместване, което е временно, моментно или спорадично.

Пример: "Аз ще посрещна всичките ви разходи, докато не можете да получите нова работа" .

Синоними на suprir

Някои от основните синоними на глагола suprir са:

 • За да попълните
 • За да попълните
 • За да композирате
 • За да разберем
 • пълен
 • Да се ​​оборудва
 • предоставяне
 • Мунир
 • Да се ​​поправи
 • За зареждане
 • подкрепа
 • За защита
 • Поддържайте.

От друга страна, някои от основните антоними на снабдяването са: да смачкат, да победят, да разрушат и да разрушат.