интеграция

Какво е Inté:

Inté е промяна от "до" намеса и се използва изключително в неформални комуникации или като жаргон. Точно като "хаста", inte означава "сбогом", "сбогом" или " сбогом " и е начин да се каже сбогом на някого.

Пример: "Трябва да отида. Хайде утре!

Първоначално думата "inté" е широко използвана сред вътрешните общности на някои бразилски региони. В допълнение към начина, по който да се каже сбогом, "inté" може да се използва и за представяне на пространство от време в бъдеще.

Пример: "Аз съм в състояние да напусна днес" .

Inté все още може да предаде идеята за добавяне на информация .

Пример: "Вие сте завършили обучението си и сте получили нова работа . "

Сред някои от основните синоними на inté се откроява: bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, дори, дори, дори, дори и дори

Вижте също: