Значение на военното положение

Какво е военно право:

Военното право е държава, която се вгражда в определена нация, когато заместването на всички закони и граждански права става чрез закони, определени от военните власти .

Обикновено военното право се прилага в отговор на сценарии за крайни граждански и политически конфликти или ситуации на непосредствена опасност и катастрофи, които дестабилизират правителството.

В състояние на военно положение всички права на гражданите са оттеглени, тъй като те са принудени да се подчиняват пряко на заповедите на армията и другите военни сили. Така всички или част от основните свободи се вземат от хората, особено акта на пристигане и излизане и събиране в групи, например.

Решенията, взети от военните по време на военно положение, са безспорни и гражданинът, ако е обвинен и осъден за нещо, например, няма право да обжалва пред правосъдието, както би се случило в демократична държава.

Терминът "бойно" е прилагателно по отношение на това, което е войнствено и свързано с войната. Обяснението за този смисъл се крие в етимологията на думата: от латинското martialis, препратка към Марс, бога на войната в римската митология.

Дори следвайки същите пътища на военна диктатура, военното положение не трябва да се бърка с този режим на управление. Първо, състоянието на военното положение е временно и служи като опит за поддържане на ред в обществото в драстични условия.

Виж също: Военна намеса.