Продължаващо образование

Какво е продължаващо обучение:

Непрекъснатото образование е концепция за учене, която се състои от идеята за постоянна квалификация на индивида, било то академична, професионална или лична.

Накратко, продължаващото образование би било потвърждение, че никога не е късно да се учи или да има нещо, което да се научи. Поради тази причина продължаващото обучение се счита за следдисциплинарно обучение, практикувано след основното и средното образование.

От професионална гледна точка придобиването на квалификации е от съществено значение в настоящия пазар на труда, характеризиращ се с постоянно променяща се. По този начин, за да могат професионалистите да изпълняват задълженията си с качество, те трябва да са наясно с всички промени и актуализации, налични в техните области.

Знаейки това, някои компании разработват програми за продължаващо обучение, именно за да помогнат на своите служители да бъдат постоянно информирани за пазарните тенденции.

Непрекъснатото образование може да има различни формати, или чрез работни срещи, семинари, онлайн курсове, дистанционно обучение, краткосрочни, между другото.

Продължаващо образование и продължаващо обучение

Концепцията за продължаващото образование е преплетена с предпоставките за постоянно образование, фокусирана върху идеята за непрекъсната необходимост от реинтерпретации на най-различни аспекти от живота на човека, било то начин на мислене, разбиране на света около тях и т.н.

Размисълът за продължаващото и постоянно образование е роден от наблюдението на бързите промени в обществото, особено в ранните години на двадесети век, "принуждавайки" индивидите да останат непрекъснато чираци.

Научете повече за смисъла на образованието.