Възпитаници

Какво е възпитаници:

Възпитаниците са латински термин и означава "възпитаници". Обикновено тази дума се използва за позоваване на завършили или бакалаври по конкретен университетски висше образование.

В латинския език възпитаниците са плурализираната форма на възпитаник ("бивш студент" или "бивш ученик"). Женската версия на възпитаниците обаче е бивша (бивши ученици), а единствено число - бивш ученик. Но днес, възпитаниците се използват за обозначаване на мъже и жени възпитаници.

Първоначално латинската дума alumnus имаше значението на "син, на когото се полагат грижи за друг", т.е. ученик. Този термин се извлича от глагола alere, който буквално означава "грижа" или "хранене". Така, от „романтичната“ интерпретация на тази латинска дума, възпитаникът ще бъде индивидът, който „се храни с познание“.

Вижте също: Бакалавър.

В някои европейски страни и в Съединените щати, например, е обичайно да се създават асоциации и образувания, които насърчават обединяването на възпитаниците на различните курсове на някои университети.

Целта на висшите учебни заведения е да насърчават дейности за подпомагане на институцията за висше образование, като форма на признание за цялата формация, която им е била предадена, докато са били студенти на този университет.

Виж също: Alma mater.